LANGUAGE: EN | FI | EE | SE | FR 

ÕIGUSLIK TEADE
Antud sätteid kohaldatakse Asset Management NG süsteemi veebilehtedele, mida
pakub 3Step IT Group Oy ja selle tütarettevõtted (edaspidi 3 Step IT). 
Veebilehed on kaitstud asjaomaste autorikaitse seaduste ja rahvusvaheliste 
konventsioonidega ning kõik õigused, mida siin ei ole selgesõnaliselt 
nimetatud, on 3 Step IT kaitse all. Veebilehe ja selle sisu kasutamine on 
lubatud ainult 3 Step IT klientidele, kellele 3 Step IT on väljastanud kehtiva
kasutajanime ja salasõna.

Asset Management NG süsteemi veebilehtede sisu väljastatakse olemasoleval kujul
ja vastavalt kättesaadavusele. 3 Step IT ei garanteeri, et veebilehed on alati
kättesaadavad ja veatud. 3 Step IT ei garanteeri veebilehtede sisu 
kättesaadavust, täpsust, usaldusväärsust ega terviklikkust. 3 Step IT ei 
vastuta mis tahes otseste, kaudsete, spetsiifiliste, tingimuslike või muude
kahjude eest, mida põhjustab veebilehtede sisu või selle muutmine, välja
arvatud juhul, kui 3 Step IT ja Asset Management NG süsteemi kasutava kliendi
vahel on kirjalikult kokku lepitud teisiti. Asset Management NG süsteemile
veebilehtede kaudu materjali või teavet edastades garanteerib kasutaja, et
nimetatud materjal või teave ei sisalda midagi seadusevastast.

Asset Management NG süsteemi veebilehtede serverid võivad saata kasutaja IT
tehnikale "küpsiseid", et parandada veebilehtede funktsionaalsust ja
kasutusmugavust. "Küpsised" võimaldavad koguda teavet kasutaja info- ja
sidetehnika kohta, kaasa arvatud operatsioonisüsteemi ja Internetibrauseri
tüübi, kasutaja IP-aadressi ning veebiaadresside kohta, millistelt kasutaja
3 Step IT veebilehtedele siseneb ja millistele ta sealt väljub. "Küpsiseid" on
enamikes brauserites võimalik välja lülitada, kuid see võib takistada mõningate
veebilehtede korrektset kuvamist.

Arvestage sellega, et Asset Management NG süsteemi veebilehed võivad sisaldada
Teie ettevõtte või organisatsiooni kohta teavet, mida võib pidada
konfidensiaalseks. 3 Step IT soovitab kõikidel Asset Management NG süsteemi
kasutajatel sellist teavet mitte kellelegi avalikustada, välja arvatud juhul,
kui selle avalikustamine on kooskõlas Teie organisatsiooni tegevuskavadega.

Käesolevat õiguslikku teadet reguleeritakse ja tõlgendatakse Soome Vabariigi
seaduste kohaselt.