LANGUAGE: EN | FI | EE | SE | FR 

VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT
Näitä käyttöehtoja sovelletaan 3Step IT Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden 
(jäljempänä 3 Step IT) toimittaman Asset Management NG -järjestelmän 
verkkosivuihin. Verkkosivut sisältävät salassa pidettävää ja 
tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa ja 3 Step IT pidättää kaikki 
oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa. Sivujen 
ja niiden sisällön käyttäminen on sallittua vain 3 Step IT:n asiakkaille, 
joille 3 Step IT on toimittanut voimassaolevan käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

3 Step IT toimittaa verkkosivut sellaisena kuin ne ovat. 3 Step IT ei anna
takuita siitä, että verkkosivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai
virheettömästi. 3 Step IT ei vastaa verkkosivujen saatavuudesta taikka niillä 
esitetyn aineiston oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai täydellisyydestä. 
3 Step IT ei vastaa myöskään verkkosivuilla olevasta aineistosta tai sen 
muuttamisesta mahdollisesti aiheutuvista suorista, satunnaisista, erityisistä, 
välillisistä tai muista vahingoista, ellei kirjallisesti ole sovittu toisin 
Asiakkaan ja 3 Step IT:n välillä. Lähettämällä aineistoa tai lisäämällä tietoa
Asset Management NG -järjestelmään sen verkkosivujen kautta käyttäjä takaa, 
etteivät aineisto ja tiedot ole lainvastaisia.

3 Step IT:n verkkosivuilta saatetaan siirtää käyttäjän päätelaitteelle sivuston
toimivuutta ja käyttömukavuutta parantavia tietoja (jäljempänä Evästeet), 
joita käytetään yleisesti useilla web-sivustoilla. Evästeet mahdollistavat mm.
tietojen keräämisen käyttäjän päätelaitteen käyttöjärjestelmästä, käytetyn 
Internet-selaimen tyypistä, käyttäjän IP-osoitteen sekä sivustojen osoitteet, 
joilta 3 Step IT:n verkkosivuille ja joille 3 Step IT:n verkkosivuilta
siirrytään. Evästeiden vastaanotto voidaan kieltää useimmissa Internet-
selaimissa.

Huomio! Asset Management NG -järjestelmä voi sisältää Asiakkaaseen liittyvää 
luottamuksellista tietoa. 3 Step IT suosittelee kaikille Asset Management NG 
-järjestelmän käyttäjille, etteivät he luovuta järjestelmän sisältämää tietoa 
muille, kuin sellaisille henkilöille, joille tiedon luovuttaminen on yhtiön 
tai organisaation ohjeiden ja käytäntöjen mukaista.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.