LANGUAGE: EN | FI | EE | SE | FR

REGLER OCH VILLKOR
Dessa villkor ska tillämpas för Asset Management NG-systemets webbplats som
levereras av 3Step IT Group Oy och dess dotterbolag (nedan 3 Step IT).
Webbplatsen är skyddad av tillämpliga upphovsrättslagar och internationella
konventioner, och 3 Step IT förbehåller sig alla rättigheter om inget annat
uttryckligen anges. Användningen av webbplatsen och innehållet på webbplatsen
är tillåten enbart för de 3 Step IT-kunder som har fått de behöriga 
användarkoderna och lösenorden av 3 Step IT.

Innehållet på Asset Management NG-systemets webbplats levereras "i befintligt 
skick" och "i mån av tillgång". 3 Step IT garanterar inte att webbplatsen
alltid kommer att vara tillgänglig och felfri. 3 Step IT ger inga garantier
för tillgängligheten, riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten
för innehållet på webbplatsen. 3 Step IT kan inte ställas tills svars för
några direkta, indirekta, särskilda skador, följdskador eller andra skador
som förorsakas av innehållet på webbplatsen eller en ändring av innehållet,
om inget annat överenskommits i de skriftliga avtalen mellan 3 Step IT och
kunden som använder Asset Management NG-systemet. När användaren sänder
material eller information till Asset Management NG-systemet via webbplatsen,
garanterar användaren att materialet eller informationen inte innehåller 
någonting som är olagligt.

Servrarna för Asset Management NG-systemets webbplats kan sända cookies till
användarens ICT-utrustning för att förbättra webbplatsens funktionalitet och
användarkomfort. Cookies är vanliga på de flesta webbplatser. Cookies gör det
möjligt att samla in information från användarnas ICT-utrustning, inklusive
information om operativsystemet, typen av webbläsare, användarens IP-adress
och de webbadresser från vilka användaren gör överföringar till och till
vilka användarna gör överföringar från 3 Step IT:s webbplatser. Cookies kan
inaktiveras i de flesta webbläsare, men detta kan förhindra att vissa 
webbplatser visas på korrekt sätt.

Vänligen observera att Asset Management NG-systemets webbplats kan innehålla
information om ditt företag eller din organisation som betraktas som
konfidentiell. 3 Step IT rekommenderar alla användare av Asset Management NG-
systemet att inte avslöja denna information för någon, ifall det inte är i
enlighet med praxis inom din organisation. 

Detta rättsliga meddelande regleras av och tolkas enligt finsk lag.